Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 22.11.2016 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
22.11.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w Nowym Targu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Komisji z dnia 21.06.2016 roku.

3. Przyjęcie protokołu Komisji z dnia 25.10.2016 roku.

4. Wydanie opinii projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

5. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Chełmecka
Data wytworzenia
15.11.2016
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
15.11.2016