Posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej - 22.10.2015 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
22.10.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się
w dniu 22 października 2015 roku o godz. 14:00 w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sali konferencyjnej Zarządu nr 3.07

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z Komisji Zdrowia z dnia 13.08.2015 roku.
  3. Przyjęcie protokołu z Komisji Zdrowia z dnia 17.09.2015 roku.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za 2015 rok.
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku.
  6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
    w Nowym Targu na wynajem powierzchni 2 m2 w pawilonie D pod bankomatu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

7. Omówienie poszczególnych spraw związanych z prowadzaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w kontekście działalności Organizacji Pozarządowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi w Powiecie Nowotarskim (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Głuchych i Polski Związek Niewidomych, Domy Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy).

  1. Przedstawienie zakresu czynności pielęgniarki i opiekunki w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

9. Omówienie spraw dotyczących potrzeby wsparcia psychoonkologicznego pacjentów onkologicznych wraz z rodzinami.

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jan Kuczkowicz

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
15.10.2015
Informację opublikował
Joanna Kijak
Data publikacji
15.10.2015