Posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 28.12.2012 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
28.12.2012

miejsce: Podhalański Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II w Nowym Targu

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska , które odbędzie się w dniu
28 grudnia 2012 roku, o godz. 1300 wsiedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

  4. Zapoznanie się z tematem przejęcia terenu po zakończeniu budowy wschodniej obwodnicy miasta Nowy Targ w obrębie skrzyżowań z ul. Waksmundzką i z ul. Kowaniec.

  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

  6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

  7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości.

  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Tomasz Hurkała
Przewodniczący Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Kazimierz Bielak

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
20.12.2012
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
20.12.2012
Informację zmienił
Anna Chełmecka
Data ostatniej zmiany
29.12.2012