Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 5.09.2012 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Infrastruktury
5.09.2012

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Infrastruktury która odbędzie się w dniu 5 września 2012 roku, o godz. 1400 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy Al. Tysiąclecia 35, sala konferencyjna.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przedstawienie porządku obrad

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

  5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadania z zakresu zimowego utrzymania drogi powiatowej.

  6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaliczenia drogi relacji Podszkle – Podwilk do kategorii dróg powiatowych.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Tomasz HurkałaMetka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak
Data wytworzenia
28.08.2012
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
28.08.2012