Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 6.12.2011 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
6.12.2011

miejsce: Podhalański Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II w Nowym Targu

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011 roku, o godz. 14.00 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przedstawienie porządku obrad

  3. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2012 rok i projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

  4. Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii w okresie od dnia
    1 października 2010 roku do dnia 30 września 2011 roku.

  5. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu m.in. założenie ewidencji budynków i lokali.

  6. Zmiany w organizacji Wydziału związane z realizacją projektu „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”, wynikające z raportu z analizy przed wdrożeniowej „Ocena orientacji zadaniowej i projektowej Samorządu”.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Geodezji, Rolnictwa,

Gospodarki Wodnej, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska

Kazimierz Bielak


Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Tomasz Hurkała

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Ścisłowicz
Data wytworzenia
28.11.2011
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
15.03.2012