Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu

status: zamknięte

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro,
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu
„Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:
„Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary "
Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy.

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
13.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.12.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
13.12.2018
Nazwa pliku
Rozpoznanie rynku odpady komunalne
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
13.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.12.2018
Nazwa pliku
Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Agata Domalik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Data wytworzenia
13.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
13.12.2018