USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskm". | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskm".

status: zamknięte

Znak sprawy: ZA.272.4.2018

Nowy Targ, 21.02.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.).

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są  następujące usługi społeczne:

USŁUGI: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmana dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmana dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1d do Ogłoszenia.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Operator koparko-ładowarki klasa III – wszystkie typy” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1e do Ogłoszenia.

Część nr 6Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG (135) dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1f do Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 a-f (FORMULARZAMI OFERT)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIKI NR 1 a-f - SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 06.03.2018 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
6.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
6.03.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1, 2, 3, 4, 5 I 6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
12.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
12.03.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI NR 1, 2, 3, 4, 5 I 6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
11.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
11.04.2018