USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

 

                                                                                                                  Nowy Targ 26.02.2018r.

Znak sprawy: ZA.272.10.2018                                 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.
USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
26.02.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1d - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1e - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a - Formularz oferty dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2b - Formularz oferty dla części nr2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2c - Formularz oferty dla części nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2d - Formularz oferty dla części nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2e - Formularz oferty dla części nr 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
28.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
28.02.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 06.03.2018 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-CZ.4,CZ.5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia-cz1,cz2.cz3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
9.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
9.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia - cz.4, cz.5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.03.2018