USŁUGI SPOŁECZNE: Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Nowy Targ, 20.06.2018 r.

Znak sprawy: ZA.272.26.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

USŁUGI: Zapewnienie udziału w szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1Zapewnienie udziału w szkoleniu Profesjonalny Office Manager dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2Zapewnienie udziału w szkoleniu z zakresu prawa przewozowego i odpowiedzialności przewoźnika i spedytora dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 3Zapewnienie udziału w szkoleniu dotyczącym zagadnień związanych z transportem i spedycją krajową i międzynarodową dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 a-c (FORMULARZAMI OFERT)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 a - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 b - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 c - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.06.2018
Nazwa pliku
Wykaz złozonych ofert z dnia 10.07.2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Wakamundzka
Data wytworzenia
10.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
10.07.2018
Nazwa pliku
Wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2018 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
25.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
25.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1, 2 i 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
2.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
2.08.2018