USŁUGI SPOŁECZNE: Zapewnienie udziału w kursach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo - hutniczej w powiecie nowotarskim.” | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: Zapewnienie udziału w kursach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo - hutniczej w powiecie nowotarskim.”

status: zamknięte

 

Nowy Targ 03.07.2018 r.

Znak sprawy: ZA.272.28.2018                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZA.272.28.2018          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zapewnienie udziału w kursach  zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu.: „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo - hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

  1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1zapewnienie udziału w kursie pn.:  „Diagnostyka w praktyce
z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu”
dla jednej 5 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.     
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2zapewnienie udziału w kursie pn.:  Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesladla jednej 5 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.         
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia.

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach poniżej.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1b- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018