USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.35.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.35.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 40 godzin lekcyjnych kursu kelnerskiego dla jednej maksymalnie 12-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKEIM NR 2 - FORMULARZEM OFERTY)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy - Zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 27.09.2019 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.09.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
2.10.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
2.10.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
18.10.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
18.10.2019