USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.29.2018 - Zapewnienie udziału w kursach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo - hutniczej w powiecie nowotarskim.” | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.29.2018 - Zapewnienie udziału w kursach zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo - hutniczej w powiecie nowotarskim.”

status: zamknięte

 

Nowy Targ 24.07.2018 r.

Znak sprawy: ZA.272.29.2018                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.29.2018          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne:

Zapewnienie udziału w kursach  zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu.: „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechaniczneji górniczo - hutniczej w powiecie nowotarskim.”

 

  1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1zapewnienie udziału w kursie pn.:  „Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu” dla jednej 5 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.     
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2zapewnienie udziału w kursie pn.:  Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesladla jednej 5 -osobowej grupy nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.         
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Ogłoszenia.

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach poniżej:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 03.08.2018 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
3.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
3.08.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1 I 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
10.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
10.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1 i 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.08.2018