USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.23.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kat B dla uczniów | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.23.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kat B dla uczniów

status: zamknięte

 

znak sprawy: ZA.272.23.2018                                                           Nowy Targ 01.06.2018r.

 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.)

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B dla uczniów.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 następujące części. Zamawiający dopuszcza mozliwość składania ofert częściowych.

Część nr 1

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a  do niniejszego Ogłoszenia.

 

Część nr 2

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem– kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół w Rabce-Zdrój w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b  do niniejszego Ogłoszenia.

 

Część nr 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c  do niniejszego Ogłoszenia.

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach poniżej:

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.06.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Wzór umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.06.2018
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 12.06.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
12.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
12.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
22.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1, 2, 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.07.2018