USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Pzp na Usługi - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Pzp na Usługi - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B

status: zamknięte

Znak sprawy: ZA.272.3.2018                                                                                                                                                      Nowy Targ 20.02.2018r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.).

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem  są  następujące usługi społeczne:

U S Ł U G I   - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część nr 1

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a  Ogłoszenia.

Część nr 2

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem– kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b  do Ogłoszenia.

Część nr 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół w Rabce-Zdrój  w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c  do Ogłoszenia.

Część nr 4

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana   w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1d  do Ogłoszenia.

Część nr 5

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno- usługowej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1e  do Ogłoszenia.

Część nr 6

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B  dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Nowym Targu  w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno- usługowej w powiecie nowotarskim.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1f  do Ogłoszenia.

 

Całość dokumentacji dostępna w kolejnych załącznikach poniżej

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
20.02.2018
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
20.02.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2 a-f (FORMULARZAMI OFERT)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIKI NR 1 a-f - OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
Zestawienie ofert otwartych z dnia 28.02.2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
28.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
28.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
5.03.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
5.03.2018
Nazwa pliku
Inrmacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
23.03.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
23.03.2018