Rozpoznanie rynku - Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 19.02.2017r.

Nasz znak: ZA.271.10.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339. Osoba prowadząca – Monika Mastela.

  1. Termin wykonania zamówienia:  zadanie nr 1 – 7 dni od daty podpisania umowy, zadanie  
    nr 2  – 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2018 r.  do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za zadanie nr 1– 100%.

         Cena brutto za zadanie nr 2– 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 2 - Druk formularza oferty

- Załącznik Nr 3 – Projekt umowy do zadania nr 1

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała,  tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy do zadania nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.02.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.02.2018