ROZPOZNANIE RYNKU- Zakup i dostawa papieru do plotera na potrzeby pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- Zakup i dostawa papieru do plotera na potrzeby pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 21.08.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.75.2018

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa papieru do plotera na potrzeby pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero do plotera: Océ Color Wave 500; wymiary: 297 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: LFM054 Océ Papier Red label PEFC 75 g/m2, format: A3.

4 rolki

2

Papier ksero do plotera: Océ Color Wave 500; wymiary: 420 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: LFM054 Océ Papier Red label PEFC 75 g/m2, format: A2.

4 rolki

3

Papier ksero do plotera: Océ Color Wave 500; wymiary: 620 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: LFM054 Océ Papier Red label PEFC 75 g/m2, format: A1.

4 rolki

4

Papier ksero do plotera: Océ Color Wave 500; wymiary: 841 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: LFM054 Océ Papier Red label PEFC 75 g/m2, format: A0.

4 rolki

 

Termin realizacji: wrzesień 2018

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.

  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.08.2018 r. do godz. 10:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - „Zakup i dostawa papieru do plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu”

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

Załączniki:

- druk formularza oferty – informacja administratora

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
30.08.2018