ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.77.2019 sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.77.2019 sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 16.09.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.77.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego zawierające wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie aktualizacji użytków dla działek ewid. nr 8960/196, 8960/197, 8960/198, 8960/200, 8960/110 położonych we Frydmanie, stanowiących własność Skarbu Państwa.


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.  Pracownik prowadzący – Pani Barbara Noworyta.

 

3. Termin realizacji: 20  listopada 2019 r.           
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 23.09.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

              W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.77.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjno-kartograficznego zawierające wykaz zmian danych ewidencyjnych w zakresie aktualizacji użytków dla działek ewid. nr 8960/196, 8960/197, 8960/198, 8960/200, 8960/110 położonych we Frydmanie, stanowiących własność Skarbu Państwa.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.09.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.09.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.09.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.09.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.09.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.09.2019