ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.76.2018 Roboty budowlane – usunięcie awarii pieca gazowego oraz jego kompleksowy remont wraz z czyszczeniem drugiego pieca wg załączonego przedmiaru robót ( zał. nr 1). | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.76.2018 Roboty budowlane – usunięcie awarii pieca gazowego oraz jego kompleksowy remont wraz z czyszczeniem drugiego pieca wg załączonego przedmiaru robót ( zał. nr 1).

status: zamknięte

 

 

Nasz znak: ZA.271.76.2018

 

Nowy Targ, 30.08.2018 r.  

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – usunięcie awarii pieca gazowego oraz jego kompleksowy remont wraz
z czyszczeniem drugiego pieca wg załączonego przedmiaru robót ( zał. nr 1).       

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiekcie.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Tomasz Nawara,
 Pan Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 03.09.2018 r. godz. 11:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro).

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

Roboty budowlane – usunięcie awarii pieca gazowego oraz jego kompleksowy remont wraz

z czyszczeniem drugiego pieca wg załączonego przedmiaru robót ( zał. nr 1).       

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiekcie.

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:               
Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
  • Załącznik nr 2  - Formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  • Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– przedmiar robót
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.09.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.09.2018