ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.75.2019 - Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów ZSE w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu MKZ II. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.75.2019 - Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów ZSE w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu MKZ II.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 29.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.75.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ, zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2019/1) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. Termin wyjazdu 11.09.2019 r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2019/1) wraz z 1 opiekunem spod Zespołu Szkół Ekonomicznych,  w Nowym Targu ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ pod siedzibę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.
 2. Odebranie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/kursonline/angielski/2019/1) wraz z 1 opiekunem  spod siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ.
 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ.

 

3. Termin wykonania zamówienia: 11.09.2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: – Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca - tel.: 18 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06.09.2019 r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.08
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:
  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
   ZA.271.75.2019: Oferta  cenowa – Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 15-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.
  2. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zamówienia  - 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.08.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.08.2019
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.08.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.08.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.08.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.08.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.08.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.08.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
6.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
6.09.2019