ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.69.2018 - Roboty budowlane – wykonanie prac remontowych w PŚDS „Promyk” w Nowym Targu oraz filii w Rabce-Zdrój „Radość Życia”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.69.2018 - Roboty budowlane – wykonanie prac remontowych w PŚDS „Promyk” w Nowym Targu oraz filii w Rabce-Zdrój „Radość Życia”.

status: zamknięte

 

Nasz znak: ZA.271.69.2018

 

Nowy Targ, 16.08.2018 r.  

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – wykonanie prac remontowych w PŚDS „Promyk” w Nowym Targu oraz filii w Rabce-Zdrój „Radość Życia”.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w 2 zadaniach:

Zadanie 1 – Obniżenie sufitów na klatce schodowej i korytarzu, malowanie ścian w holu, korytarzu i klatce schodowej oraz remont sali fitness,

Zadanie 2 – Remont dwóch łazienek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

                     

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiektach.

 

UWAGA!

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie płatne w oparciu o dwie faktury, wystawione odrębnie dla Zadania 1 oraz odrębnie dla Zadania 2.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Marcin Filas, Pan Tomasz Nawara,
 Pan Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: 3 tygodnie od daty podpisania umowy

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 29.08.2018 r. godz. 11:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro).

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

ZA.271.69.2018 - Roboty budowlane – wykonanie prac remontowych w PŚDS „Promyk” w Nowym Targu oraz filii w Rabce-Zdrój „Radość Życia”.

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:               
Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 – Projekt umowy
  • Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych
  • Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.08.2018