ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.68.2018 - Roboty budowlane – wykonanie wymiany części instalacji wodnej w budynku PŚDS „Promyk” w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.68.2018 - Roboty budowlane – wykonanie wymiany części instalacji wodnej w budynku PŚDS „Promyk” w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22.

status: zamknięte

 

Nasz znak: ZA.271.68.2018

 

Nowy Targ, 16.08.2018 r.  

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – wykonanie wymiany części instalacji wodnej w budynku PŚDS „Promyk” w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22 w zakresie:

1. Wymiana hydrantów.

2. Wymiana rurarzu wody zimnej i ciepłej poziom piwnic.

3. Montaż i dostawę dwóch stelaży do WC.

4. Wykonanie instalacji wod.-kan. w dwóch łazienkach przeznaczonych do remontu.

5. Podłączenie pozostałych odnóg wody do nowej instalacji (część instalacji nie objęta remontem nie jest wymieniana).

                     

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiekcie.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Marcin Filas, Pan Tomasz Nawara,
 Pan Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: 14 dni od daty podpisania umowy

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 28.08.2018 r. godz. 11:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro).

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

ZA.271.68.2018 - Roboty budowlane – wykonanie wymiany części instalacji wodnej w budynku PŚDS „Promyk” w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22.

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:               
Cena brutto za całość zamówienia - 100%

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 – Projekt umowy
  • Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
16.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
16.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
28.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
28.08.2018