ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.61.2018 - Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian (wraz z badaniem zapisów w księgach wieczystych) dla dz.ewid.nr 12583 o pow. 0,0200 ha, 12584/2 o pow. 0,0746 ha, 13181/2 | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.61.2018 - Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian (wraz z badaniem zapisów w księgach wieczystych) dla dz.ewid.nr 12583 o pow. 0,0200 ha, 12584/2 o pow. 0,0746 ha, 13181/2

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.07.2018r.

Nasz znak: ZA.271.61.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian (wraz z badaniem zapisów  w księgach wieczystych) dla dz.ewid.nr 12583 o pow. 0,0200 ha, 12584/2  
o pow. 0,0746 ha, 13181/2 o pow. 0,0044 ha, 13213/2  o pow.0,0659 ha, 13200/10 o pow.0,0116 ha, 13200/12  o pow.0,0445 ha, 17131/3 o pow. 0,3334 ha poł. w Nowym Targu  – celem regulacji stanu prawnego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29  
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Łukasz Trzciński

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 28 wrzesień  2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk -  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.08.2018r. do godz. 1100:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
 

Oferta  cenowa - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian (wraz z badaniem zapisów  w księgach wieczystych) dla dz.ewid.nr 12583 o pow. 0,0200 ha, 12584/2 o pow. 0,0746 ha, 13181/2 o pow. 0,0044 ha, 13213/2  o pow.0,0659 ha, 13200/10 o pow.0,0116 ha, 13200/12  o pow.0,0445 ha, 17131/3 o pow. 0,3334 ha poł. w Nowym Targu  – celem regulacji stanu prawnego.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia – 100%

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

- Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.08.2018