ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.57.2018 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Ponicach ozn. jako dz. ew. nr 3157/28 o pow. 0,0479 ha obj. KW nr NS2L/00048082/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.57.2018 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Ponicach ozn. jako dz. ew. nr 3157/28 o pow. 0,0479 ha obj. KW nr NS2L/00048082/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 25.07.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.57.2018

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Ponicach ozn. jako dz. ew. nr 3157/28 o pow. 0,0479 ha obj. KW nr NS2L/00048082/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784. Pracownik prowadzący: Barbara Noworyta.

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 wrzesień  2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk -  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01.08.2018r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny niezabudowanej nieruchomości poł. w Ponicach ozn. jako dz. ew. nr 3157/28 o pow. 0,0479 ha obj. KW nr NS2L/00048082/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

- Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załacznik nr 2 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
1.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
1.08.2018