Rozpoznanie rynku ZA.271.56.2018 - Wykonanie remontu ścian w pomieszczeniach i korytarzach budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku ZA.271.56.2018 - Wykonanie remontu ścian w pomieszczeniach i korytarzach budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu

status: zamknięte

Nasz znak: ZA.271.56.2018

 

Nowy Targ, 25.07.2018 r.  

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – wykonanie remontu ścian w pomieszczeniach i korytarzach budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu w zakresie:

2.1. Skucie tynków i czyszczenie muru kamiennego.

2.2. Odgrzybianie preparatami oraz gruntowanie preparatem izolacyjnym

2.3. Tynki

2.4. Malowanie

 

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 266 13 18. Sprawę prowadzi Pan Marcin Filas, Tomasz Nawara,
 Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: 3 tygodnie od daty podpisania umowy

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,  Marta Rajca
tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 01.08.2018 r. godz. 10:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro) - należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl - należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

ZA.271.56.2018 Roboty budowlane – wykonanie remontu ścian w pomieszczeniach i korytarzach budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:               
Cena brutto za 1m2 robót wskazanych w załączniku nr 1- 100%

Rozliczenie robót nastąpi kosztorysami powykonawczymi na podstawie ceny jednostkowej skalkulowanej przez wykonawcę w ofercie i rzeczywistej ilości wykonanych robót.     

Szacowana ilość robót to 330 m2.

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  • Załącznik nr 4 - Informacja Administratora Danych Osobowych

Sprawę prowadzi Jolanta Mrugała tel.: 182661340

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
25.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
25.07.2018
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
25.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
25.07.2018
Nazwa pliku
Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
25.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
25.07.2018
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
25.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
25.07.2018
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
25.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
25.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
1.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
1.08.2018