ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.54.2018 - Wykonanie remontu pomieszczeń dla pielęgniarek | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.54.2018 - Wykonanie remontu pomieszczeń dla pielęgniarek

status: zamknięte

Nasz znak: ZA.271.54.2018

 

Nowy Targ, 05.07.2018 r.

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – wykonanie remontu pomieszczeń dla pielęgniarek w następujących placówkach:

- Zespół Szkół w Jabłonce,

- Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D,

- Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój,

- Zespół Szkół w Rabce-Zdrój,

- Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D,

- Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu,

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu,

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 266 13 18. Sprawę prowadzi Pan Marcin Filas, Tomasz Nawara,
 Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,  
tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 12.07.2018 r. godz. 10:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro) - należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl - należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

ZA.271.54.2018 Roboty budowlane – wykonanie remontu pomieszczeń dla pielęgniarek
w następujących placówkach(…)

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:               
Cena brutto za całość zamówienia- 100%

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 2 – Formularz oferty
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  • Załącznik nr 4 - Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.07.2018