ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.333.2020 - Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.333.2020 - Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 21.09.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.333.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego:

                                                                                                                                                                                                            

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego  potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1.

Utax 3262i

(wydajność: 35 000 stron)

2 szt. - czarny

2.

Canon I-SENSYS MF732CDW

(wydajność: 6 300 stron)

5 szt. – czarny

3.

Konica Minolta Bizub C224e 
(wydajność: 27 000 stron - czarny)

(wydajność: 25 000 stron - kolor)

czarny – 2 szt.

czerwony – 2 szt.

niebieski – 2 szt.

żółty – 2 szt.

4.

Bęben Konica Minolta Bizub C224e 

(czarny - wydajność: 27 000 stron)

(czerwony, niebieski, żółty - wydajność: 25 000 stron )

czarny – 1 szt.

czerwony – 1 szt.
niebieski – 1 szt.
żółty – 1 szt.

5.

Pojemnik na zużyty toner
do drukarki Konica Minolta Bizub C224e 

3 szt.

6.

Konica Minolta Bizub 224e

2 szt.

7.

Bęben Konica Minolta Bizub 224e

2 szt.

8.

Pojemnik na zużyty toner
do drukarki Konica Minolta Bizub 224e 

2 szt.

 

Tonery w pozycji nr: 1, 3, 4, 6, 7 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą
być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy
oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.

Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

 

 

Toner w pozycji nr: 2, 5, 8 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom
na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady
do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

 

 

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-339. Pracownik prowadzący – Pani Monika Mastela.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Marta Rajca,
    el. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 28.09.2020 do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (0-18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.09.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.09.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.09.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.09.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.09.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.09.2020