Rozpoznanie rynku ZA.271.114.2018 Sukcesywna dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku ZA.271.114.2018 Sukcesywna dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 11.12.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.114.2018

 

 

 


 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z dystrybutora oraz oleju napędowego - do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (liczba samochodów – 2 szt.) oaz oleju napędowego do traktora Mitsubishi.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
tel. ( 018) 26 61 340.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 18.12.2018 r. do godz. 1000:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.114.2018 sukcesywna dostawa paliwa – benzyny oktanowej 95 oraz oleju napędowego

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 z dystrybutora na dzień 17.12.2018 r. – 55 %

Cena brutto oleju napędowego z dystrybutora na dzień 17.12.2018 r. – 5 %

Stały upust brutto od aktualnej ceny w dniu każdorazowego tankowania - 40 %

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty;

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
11.12.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
11.12.2018
Nazwa pliku
formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
11.12.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
11.12.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
11.12.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
11.12.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
19.12.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
19.12.2018