Rozpoznanie rynku ZA.271.112.2018 Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku ZA.271.112.2018 Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.12.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.112.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:      
    Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

400 op.
/2000 ryz

2

Papier ksero do wydruku atramentowego, laserowego i kopiowania;  gramatura: 80g/m2, format: A4, kolor jasny: niebieski – 1 ryza, żółty – 1 ryza, zielony – 1 ryza, różowy – 1 ryza.

4 ryzy

3

Papier techniczny, kolor: różowy pastelowy, gramatura: 240 g, format: A4.

5 ryz

4.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość:  161 CIE, format: A3. Opakowanie 5 ryz.

20 op.
/100 ryz

 

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

 

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339. Osoba prowadząca – Monika Mastela.

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 10.12.2018 r.  do godz. 1000:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.112.2018 „Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu”

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zadania - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty;

- Załącznik nr 2 - Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.12.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
10.12.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
10.12.2018