ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.110.2018 - Zakup i dostawa kopert na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.110.2018 - Zakup i dostawa kopert na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.110.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:      
Zakup i dostawa kopert na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość
szt./op.

1

Koperty C6 samoklejąca, biała; wymiary: 114 x 162, opakowanie: 1000 szt.

50

2

Koperty B5 samoklejąca, biała; wymiary: 172 x 250, opakowanie: 500 szt.

40

3

Koperty C4 samoklejąca, biała; wymiary: 229 x 324, opakowanie: 250 szt.

10

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty zakończenia/rozstrzygnięcia postępowania.

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie będzie płatne w oparciu o fakturę wystawioną po prawidłowo zrealizowanym zamówieniu, na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-217-50-44, ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339. Osoba prowadząca – Monika Mastela.

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel. ( 018) 26 61 340.

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 07.12.2018 r.  do godz. 10:00

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.110.2018 „Zakup i dostawa kopert na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia  - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
10.12.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
10.12.2018