ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.105.2018 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.105.2018 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 27.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.105.2018

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:
    Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku/umowy.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: grudzień 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04.12.2018 r. do godz. 1000:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.105.2018 „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku/umowy.”.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca, tel.: (18) 26 61 340

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.11.2018
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
27.11.2018
Nazwa pliku
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
dodatkowe informacje
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
28.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
28.11.2018
Nazwa pliku
dodatkowe informacje II
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
12.12.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
12.12.2018