ROZPOZNANIE RYNKU - przegląd – konserwacja ośmiu stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliw | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - przegląd – konserwacja ośmiu stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliw

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.16.2018

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd – konserwacja ośmiu stałych urządzeń gaśniczych 
z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego rozpoznania rynku.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 339. Osoba prowadząca –
Sabina Jastrzębska.

 1. Termin wykonania zadania: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.
 2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,
  tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 02.03.2018 r.  do godz. 1000.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  „Oferta  cenowa - przegląd – konserwacja ośmiu stałych urządzeń gaśniczych 

z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14”

 1.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zadania- 100%

 

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 - Druk formularza oferty

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel. (018) 26  61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
tabela-dane SUG
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Zdjęcia 1-6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
7.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
7.03.2018