ROZPOZNANIE RYNKU - dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 21.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.13.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w szkół:

-  Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku, ul. Jagiellońska 4 ,

- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ,

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ            

zaprasza do składania ofert.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D.              
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1 stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.           
Zadanie składa się z 2 części:

2a) Dostawa tonerów i tuszy na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu. 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Utworzenie  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno- usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2a stanowi Załącznik nr 2a  do niniejszego zapytania ofertowego.

2b) Dostawa tonerów i tuszy na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu. 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej  w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2b stanowi Załącznik nr 2b do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.  
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( 1 część stanowi: Zadanie 1, Zadanie 2 (łącznie 2a i 2b)) lub Zadanie 3).

Miejsce dostawy:

Zgodnie ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

 

- Zadanie 1 - na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

 

- Zadanie 2 (2a i 2b) - na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 1, 34-400 Nowy Targ

 

 - Zadanie 3 - na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych  
  – Iwona Waksmundzka, Podinspektor – Jolanta Mrugała - tel.: 18 266 61 340.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.02.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:
 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego  Zadanie…………………….
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 1– 100%.

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 2– 100%.

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 3– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1

- Załącznik nr 2a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2a

- Załącznik nr 2b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2b

- Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3

- Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2a
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2b
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
22.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
22.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
28.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
28.02.2018