ROZPOZNANIE RYNKU- dostawa środków czystości na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- dostawa środków czystości na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 20.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.11.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek
  w Krościenku, ul. Jagiellońska 4  zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno- gastronomicznej
w powiecie nowotarskim”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1

Dostawa środków czystości – kurs BARISTY – Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

 1.  

Płyn do mycia naczyń -  (5 litrów w op.)

2 op.

 1.  

Płyn mleczko  do czyszczenia  750 ml.

1 op.

 1.  

Ręczniki papierowe w rolce ( 4szt. w  op.)

6 op.

 1.  

Myjki gąbkowe (opakowanie 10 szt.)

1 op.

 1.  

Ściereczki piankowe ( opakowanie 5 sztuk )

2 op.

 1.  

Ściereczki uniwersalne (opakowanie 10 szt.)

1 op.

 

 

 

Zadanie 2

Dostawa środków czystości –  kurs KELNERSKI – Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Ściereczki uniwersalne (opakowanie 10 szt.)

1 op.

2.

Myjki gąbkowe (opakowanie 10 szt.)

1 op.

 

Zadanie 3

Dostawa środków czystości – kurs pn.: „ KUCHNIE ŚWIATA ” – Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Płyn do mycia naczyń – (5 litrów w op.)

1 szt.

2.

Ręczniki papierowe w rolce  ( 4szt. w  op.)

2 op.

3.

Płyn mleczko  do czyszczenia    750 ml.

1 szt.

4.

Ściereczki zmyjki  (opakowanie 10 szt.)

3 op.

5.

Ściereczki do powierzchni

4 op.

6.

Ściereczki do naczyń materiałowe ,( wycierane do sucha ) wymiar: 45x 70 cm.

8 szt.

 

Zadanie 4

                        Dostawa środków czystości –  kurs CARVINGOWY – Zespół Szkół w Jabłonce                     

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Płyn do mycia naczyń – (5 litrów w op.)

2 op.

2.

Płyn mleczko do czyszczenia, poj.  500 ml

6 szt.

3.

Ściereczki myjki,  (opakowanie 10 szt.)

5 op.

4.

Ściereczki do gąbczaste opakowanie 3 szt.

8 op.

 

Zadanie 5

Dostawa środków czystości – kurs BARISTY – Zespół Szkół w Jabłonce

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Płyn do mycia naczyń – (5 litrów w op.)

2 op.

2.

Płyn mleczko do czyszczenia , poj.500 ml

6 szt.

3.

Ściereczki zmyjki  (opakowanie 10 szt.)

5 op.

4.

Ściereczki do gąbczaste opakowanie 3 szt.

8 op.

5.

Ściereczki do naczyń materiałowe ( wycierane do sucha ) 45x70 cm

25 szt.

 

Zadanie 6

Dostawa środków czystości –  kurs pn.: „ KUCHNIE ŚWIATA” – Zespół Szkół w Jabłonce

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Płyn do mycia naczyń – (5 litrów w op.)

2 op.

2.

Płyn mleczko do czyszczenia, poj. 500 ml

6 szt.

3.

Ściereczki myjki  (opakowanie 10 szt.)

5 op.

4.

Ściereczki do gąbczaste opakowanie 3 szt.

8 op.

5.

Ściereczki do naczyń materiałowe ( wycierane do sucha ) 45x70 cm

25 szt.

6

Ręczniki papierowe w rolce,  2 szt. w opakowaniu

10 op.

 

Zadanie 7

Dostawa środków czystości – kurs DEKORACJI CUKIERNICZYCH – Zespół Szkół w Jabłonce

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Płyn do mycia naczyń – (5 litrów w op.)

2 op.

2.

Płyn mleczko do czyszczenia , poj.500 ml

6 szt.

3.

Ręczniki papierowe w rolce, 2 szt. w opak.

10 op.

4.

Ściereczki myjki  (opakowanie 10 szt.)

5 op.

5.

Ściereczki do gąbczaste opakowanie 3 szt.

8 op.

6.

Ściereczki do naczyń materiałowe ( wycierane do sucha ) 45x70 cm.

25 szt.

Miejsce dostawy:

 1. Produkty dostarczone w ramach kursów od zad. 1-3 -miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.
 2. Produkty dostarczone w ramach kursów od zad. 4-7 - miejscem dostarczenia dostawy  jest  Zespół Szkół w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka.

Produkty musza mieć aktualną datę ważności.

 

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych  
  – Iwona Waksmundzka, Podinspektor – Jolanta Mrugała - tel.: 18 266 61 340.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.02.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:
 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - dostawa środków czystości na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

6.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty,

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.02.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
20.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 -Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.02.2018