ROZPOZNANIE RYNKU- dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 21.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.12.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w szkół:

-  Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku, ul. Jagiellońska 4 ,

- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ,

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ            

zaprasza do składania ofert.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1 stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.              
Zadanie składa się z 2 części:

2a) Dostawa materiałów biurowych na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.            
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Utworzenie  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno- usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2a stanowi Załącznik nr 2a  do niniejszego zapytania ofertowego.

2b) Dostawa materiałów biurowych   na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.            
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej  w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2b stanowi Załącznik nr 2b do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.   
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( 1 część stanowi: Zadanie 1, Zadanie 2 (łącznie 2a i 2b) lub Zadanie 3).

Miejsce dostawy:

Zgodnie ze szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

 

- Zadanie 1 - na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.D, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

 

- Zadanie 2 (2a i 2b) - na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 1, 34-400 Nowy Targ

 

 - Zadanie 3 - na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych  
  – Iwona Waksmundzka, Podinspektor – Jolanta Mrugała - tel.: 18 266 61 340.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.02.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:
 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego  Zadanie…………………….
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 1– 100%.

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 2– 100%.

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 3– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1

- Załącznik nr 2a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2a

- Załącznik nr 2b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2b

- Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3

- Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2a
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2b
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
21.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
21.02.2018
Nazwa pliku
PYTANIA, ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
22.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
22.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
28.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
28.02.2018