PZD. Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD. Przetarg nieograniczony pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 kwietnia 2018 r. znajduje w załączniku

Termin składania ofert:

        do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

      Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

      34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018 znajduje się w załącznikach

Dokumentacja techniczna wraz ze STWIOR do pobrania pod adresem:

http://nowotarski.home.pl/materialy_do_bip/pzd/ProjektSkawa.zip

 

3. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Treść Wyjaśnienia nr 1 treści siwz - pismo z dnia 24 kwietnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018 znajduje się w załączniku.

 

4. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia:

Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa z dnia 4 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018

 

5. INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4 maja 2018 r.

Uwaga:

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 10 maja 2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

      Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

      34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

6. WYJAŚNIENIE NR  2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Wyjaśnienie nr 2 treści siwz - pismo z dnia 4 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018

 

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg: Załącznika nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub Załącznika nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dodała w dniu 10 maja Krystyna Stanek

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018 znajduje się w załączniku.

Dodała w dniu 25 maja Krystyna Stanek

 

9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 6 czerwca 2018 r. znajduje się w załącznikach

Dodała w dniu 6 czerwca 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
6.06.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy z załącznikami
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Tabele elementów rozliczeniowych – dokument stanowiący część oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Tabele elementów rozliczeniowych - wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Przedmiary robót – rozbudowa drogi od km 3+682,70 do km 4+671,85 oraz rozbudowa drogi od km 6+744,05 do km 7+595,99
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
k
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zam
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.04.2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24 kwietnia 2018 r. znak: PZD-ZP-IU.26.5.7.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.04.2018
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści siwz z dnia 4 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.05.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4 maja 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.05.2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pismo z dnia 4 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.05.2018
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 maja 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.7.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
25.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
25.05.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 6 czerwca 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
6.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
6.06.2018