PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80” | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80”

status: zamknięte

ZAWIADOMIENIE

O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

            Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu – Zamawiający informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2020 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80”, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.).

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowała w dniu 12 sierpnia 2020 r. Anna Michałczak

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie Zamówienia z wolnej ręki pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80” udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 19 sierpnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu  19 sierpnia 2020 r. Anna Michałczak

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
12.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
12.08.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
19.08.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 12 sierpnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
12.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
12.08.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19 sierpnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.08.2020