PZD: Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

status: zamknięte

Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30 grudnia 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych  z dnia  30 grudnia 2019  r. znak PZD znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 30 grudnia 2019  r. Anna Michałczak

 

3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych  z dnia  30 grudnia 2019  r. znak PZD-ZP.261.35.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 8 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

 

4.ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych z dnia 8 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019  

Treść Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych z dnia 8 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019  znajduje się poniżej, w załącznikach

 

5.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 8 stycznia 2020 r. znajduje się poniżej w załącznikach

Nowy termin składania ofert:

          do dnia  23 stycznia 2020 r. do godz. 9:00

Dodała w dniu 8 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

 

6.ZMIANIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 2 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych z dnia 14 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019 

Treść Zmiany nr 2 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych z dnia 14 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 14 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

7.WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Wyjaśnienia nr 1 treści siwz - pismo z dnia 17 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019   znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

 

8.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 23 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 23 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

9.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 24 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

 

 

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
24.01.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Kopia mapy zasadniczej
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Załącznik nr 9 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Harmonogram realizacji Zadania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.12.2019
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
30.12.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 30 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.35.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.01.2020
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 8 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.01.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8 stycznia 2020 r
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.01.2020
Nazwa pliku
Zmiana nr 2 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 14 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
14.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
14.01.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Kopia mapy zasadniczej w wersji edytowalnej
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
14.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
14.01.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Zestawienie nr ewid. działek będących we władaniu Zamawiającego
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
14.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
14.01.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia nr 1 treści siwz - pismo z dnia 17 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.01.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 23 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
23.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
23.01.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.35.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
24.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
24.01.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
24.01.2020