PZD: Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

status: zamknięte

Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  pod nr 2020/S 142-349844 w dniu 24 lipca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Termin składania ofert:

         do dnia 9 września 2020 r. do godz. 10:00

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych  z dnia 21 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej:

 e-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl - zalecane

lub miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal,

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu korzysta z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  i udostępnia:

  • Identyfikator postępowania: 5c93eaef-5067-4b08-a58c-580db7e6c3ae
  • Klucz publiczny dla postępowania znajduje się poniżej, w załącznikach.

 

Opublikowała w dniu 24 lipca 2020 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 września 2020 r. Krystyna Stanek

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1652K CICHE-DZIANISZ W KM OK. 1+124 – OK. 3+666 W MIEJSCOWOŚCI CICHE

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie części II – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche z dnia 30 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 30 września 2020 r. Anna Michałczak

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1654K CICHE-CHOCHOŁÓW W MIEJSCOWOŚCI CICHE

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie części III – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche:

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche: z dnia 30 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 30 września 2020 r. Anna Michałczak

 

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1652K CICHE-DZIANISZ W KM 0+000 DO OK. 1+124 W MIEJSCOWOŚCI CICHE

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych Część I – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 7 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 7 października 2020 r. Krystyna Stanek

 

7. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI I, II i III

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych udzielił zamówienia w zakresie części I, II i III

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 212-519136 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
30.10.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 142-349844 w dniu 24 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 21 lipca 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Mapa dot. części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy dot. części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Mapy dot. części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dot. części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części III
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Mapy dot. części III
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wzór umowy dot. części III
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ) (dokument składany wraz z ofertą)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za projektowanie (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 16 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 17 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 18 – Harmonogram realizacji Zadania (dokument składany tylko przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia na daną część, do 10 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia w zakresie danej części)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Klucz publiczny dla postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II - pismo z dnia 30 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.09.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III - pismo z dnia 30 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.09.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 7 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.17.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
7.10.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
7.10.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
7.10.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 212-519136
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.10.2020