Terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

status: zamkniete

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu przyjmie do pracy osobę na stanowisko terapeuty zajęciowego w wymiarze 1 etatu.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, gwarancja otrzymania wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom samorządowym.

Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie: studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.
 2. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
   

Wymagane dokumenty.

  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych, dostosowanych do możliwości Podopiecznych;
 • mobilizowanie i motywowanie Seniorów do aktywności podczas terapii zajęciowych;
 • opieka nad Seniorami na terenie placówki i podczas spacerów
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć,

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby DPS, przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary), elektronicznej: dyrektordps@nowotarski.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w siedzibie: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, tel. 18-265-55-92  od godziny 7.30 do 15.00, mailowo: dyrektordps@nowotarski.pl

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Jagła - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Data wytworzenia
22.06.2020
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
22.06.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
23.07.2020