Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaskale w dniu 30.08.2022r. o godz. 10:00 i 11:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaskale w dniu 30.08.2022r. o godz. 10:00 i 11:00

data wystawienia: 5.08.2022
status: zamknięte

  Czarny Dunajec, dn. 03.08.2022r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

 

      Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właścicieli dz. ewid. nr 788/3, 788/4 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Zaskale:

 

  1. wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 788/3, 788/4 z działkami sąsiednimi 796/2, 796/3, 1214 – zgodnie z §31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429); ustawą z dnia 17 maja 1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2021 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 30.08.2022r (wtorek) o godz. 11.00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia punktów granicznych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                         nr. up 22935

                                                                                                                                                                                       (podpis geodety)

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid.nr 788/3, o godz. 11:00
  2. dz. ewid.nr 788/4, o godz. 11:00
  3. dz. ewid.nr 796/2, o godz. 11:00
  4. dz. ewid.nr 796/3, o godz. 10:00
  5. dz. ewid.nr 1214, o godz. 10:00

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
3.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
5.08.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaskale w dniu 30.08.2022r. o godz. 10:00 i 11:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
3.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
5.08.2022