Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaskale w dniu 30.08.2022r. o godz. 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaskale w dniu 30.08.2022r. o godz. 10:00

data wystawienia: 5.08.2022
status: zamknięte

                                                                                            Czarny Dunajec, dn. 03.08.2022r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

      Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właściciela dz. ewid. nr 806/1 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Zaskale:

 

  1. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 806/1 z działkami sąsiednimi 797/4, 797/7, 797/8, 806/4, 1142/1, 1146/2, 1298 – zgodnie z §31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429); ustawą z dnia 17 maja 1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2021 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 30.08.2022r (wtorek) o godz. 10.00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                         nr. up 22935

                                                                                                                                                                                       (podpis geodety)

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid.nr 797/4, o godz. 10:00
  2. dz. ewid.nr 797/7, o godz. 10:00
  3. dz. ewid.nr 797/8, o godz. 10:00
  4. dz. ewid.nr 806/1, o godz. 10:00
  5. dz. ewid.nr 806/4, o godz. 10:00
  6. dz. ewid.nr 1142/1, o godz. 10:00
  7. dz. ewid.nr 1146/1, o godz. 10:00
  8. dz. ewid.nr 1298, o godz. 10:00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
3.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
5.08.2022
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
5.08.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graficznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zaskale w dniu 30.08.2022r. o godz. 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
3.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
5.08.2022