Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Kiczory w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Kiczory w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:00

data wystawienia: 4.08.2022
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 01.08.2022r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

      Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właścicieli dz. ewid. nr 603, 607/2, 608, 609  dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Kiczory:

 

 1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 603, 607/2, 608, 609 z działkami sąsiednimi 507, 592/1, 602, 604, 605, 606, 607/1, 610/4, 628 – zgodnie z §31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 26.08.2022r (piątek) o godz. 10.00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                         nr. up 22935

                                                                                                                                                                                       (podpis geodety)

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

 1. dz. ewid.nr 507, o godz. 10:00
 2. dz. ewid.nr 592/1, o godz. 10:00
 3. dz. ewid.nr 602, o godz. 10:00
 4. dz. ewid.nr 603, o godz. 10:00
 5. dz. ewid.nr 604, o godz. 10:00
 6. dz. ewid.nr 605, o godz. 10:00
 7. dz. ewid.nr 606, o godz. 10:00
 8. dz. ewid.nr 607/1, o godz. 10:00
 9. dz. ewid.nr 607/2, o godz. 10:00
 10. dz. ewid.nr 608, o godz. 10:00
 11. dz. ewid.nr 609, o godz. 10:00
 12. dz. ewid.nr 610/4, o godz. 10:00
 13. dz. ewid.nr 628, o godz. 10:00

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
1.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
4.08.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w miejscowości Kiczory w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
1.08.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
4.08.2022