Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Dolna w dniu 26.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Dolna w dniu 26.10.2021r.

data wystawienia: 8.10.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 08.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właściciela dz. ewid. nr 643/7, 643/10 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zubrzyca Dolna w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

 1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 643/7, 643/10 z działkami sąsiednimi 642/1, 642/2, 643/8, 643/9, 643/17, 643/19, 643/20, 643/21, 643/22, 5215/2, 5217/98, 5217/100  – zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30,

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 26.10.2021r (wtorek) o godz. 10.00.

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                         nr. up 22935

                                                                                                                                                                                   

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

 1. dz. ewid.nr 642/1, o godz. 10:00
 2. dz. ewid.nr 642/2, o godz. 10:00
 3. dz. ewid.nr 643/7, o godz. 10:00
 4. dz. ewid.nr 643/8, o godz. 10:00
 5. dz. ewid.nr 643/9, o godz. 10:00
 6. dz. ewid.nr 643/10, o godz. 10:00
 7. dz. ewid.nr 643/17, o godz. 10:00
 8. dz. ewid.nr 643/19, o godz. 10:00
 9. dz. ewid.nr 643/20, o godz. 10:00
 10. dz. ewid.nr 643/21, o godz. 10:00
 11. dz. ewid.nr 643/22, o godz. 10:00
 12. dz. ewid.nr 5215/2, o godz. 10:00
 13. dz. ewid.nr 5217/98, o godz. 10:00
 14. dz. ewid.nr 5217/100, o godz. 10:00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Dolna w dniu 26.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.10.2021