Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Trybsz w dniu 14.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Trybsz w dniu 14.10.2021r.

data wystawienia: 31.08.2021
status: zamknięte

Szaflary, 30 sierpnia 2021 r.

GK.6640.4022.2021

USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

Wojciech Lubelski

34-424 Szaflary ul. W. Orkana 25

tel. (0-18) 27-552-36, 606-124-307

NIP 736-126-05-94,  REGON 120130161

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie art. 11, art. 32 ust. 1 - 4, Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), § 31-32 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz. 1390) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i   wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu.

zawiadamia się,

że w dniu  14 października 2021 r.  o godzinie  13.00  w  miejscowości  Trybsz,  przeprowadzone zostaną czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości tj. działki ewidencyjnej nr 10092 z działkami sąsiednimi nr 9820, 6652, 9836.

 

GEODETA UPRAWNIONY

                                                                                                          inż. Wojciech Lubelski

                                                                                                          nr upr. 19194

Miejsce spotkania: Na wyżej wymienionych działkach.

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń
  2. BIP
  3. a/a

Informacja:

W toku ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Pouczenie:

Poucza się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby, która deklarować będzie swój udział w tych czynnościach, oraz że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie   wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W związku z panującą pandemią, proszę o   stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wojciech Lubelski - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
30.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Trybsz w dniu 14.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wojciech Lubelski - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
30.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.08.2021