Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 3.04.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 3.04.2024 r.

data wystawienia: 21.02.2024
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel.: 18 26-556-10

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 20.02.2024

 

zlec. 12/2024

GK.6640.122.2024

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 kwietnia 2024r. o godz. 9:00 w miejscowości Stare Bystre na dz. ewid. 8107/3, 8110/2, 8199, 8191, 8467/2 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 8107/3, 8110/2, 8199, 8191, 8467/2  z działkami sąsiednimi nr 8111/1, 8111/2, 8107/2, 8106/1, 8107/1, 8110/1, 8198/3, 8164/1, 8164/2, 8171/6, 8171/5, 8171/3, 8169/1, 8169/4, 8241, 8204, 8174/2, 8161/3, 8431/2, 8467/1 – obręb Stare Bystre, 775/3, 775/7, 775/10, 754/1 – obręb Czerwienne.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Stare Bystre, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.               

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
21.02.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 3.04.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
20.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
21.02.2024