Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sromowce Niżne w dniu 28.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sromowce Niżne w dniu 28.10.2021r.

data wystawienia: 7.10.2021
status: zamknięte

                                                                                 GK. 6640.7372.2021

Krauszów, dn. 04.10.2021 r.

GEO-FOTO Piotr Waś

34-471 Krauszów 48

tel. 798 997 752

www.geodetanowytarg.pl

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §32  rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 z poźn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Targu pod identyfikatorem zgłoszenia nr GK.6640.7372.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  28 października 2021 r. (czwartek) odbędzie się

ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

 dz. ewid. nr: 1962/1 od dz. ewid. nr: 2015/4; 2016 oraz w punktach stycznych do dz. ewid. nr 3138/3; 3115;

oraz

dz. ewid. nr: 1962/2 od dz. ewid. nr: 1962/3 oraz w punktach stycznych do dz. ewid. nr 3138/3; 3115;

oraz

dz. ewid. nr: 1962/3 od dz. ewid. nr: 1962/4 oraz w punktach stycznych do dz. ewid. nr 3138/3; 3115;

położonych w Sromowcach Niżnych.

            Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic rozpoczną się w dniu  

28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 - na przedmiotowych działkach.

 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

POUCZENIE: Zawiadomieni właściciele (władając) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Piotr Waś

Geodeta uprawniony

nr uprawnień: 22508

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Waś - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
4.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Sromowce Niżne w dniu 28.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Waś - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
4.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
7.10.2021