Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 24.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 24.08.2022 r.

data wystawienia: 29.07.2022
status: zamknięte

LUK4GEO Usługi Geodezyjne                                                                             Skawa, dn. 29.07.2022r.

Łukasz Barnaś

34-713 Skawa 173A

tel. 604-167-579

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie § 32 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Targu  związanej  z  aktualizacją  ewidencji  gruntów  zawiadamiam że w dniu 24 sierpnia 2022r. od godz. 10.00 dokonane zostaną czynności ustalenia przebiegu granic działek 2252/2, 2222/5, 2222/9, 2222/11 położonych w Skawie.

W związku z powyższym proszę o stawienie się na swojej działce przy granicy z działką objętą ustaleniami w charakterze strony zainteresowanej.

Ustalenie przebiegu granic odbywać się będzie według poniższego harmonogramu.

Od godziny 1000 – granice działek 2222/11 oraz 2222/9 z działkami 7044, 2215/1, 2222/12, 2221/2, 2222/8, 2222/3, 2222/4, 2222/10.

Od godziny 1030 – granice działki 2222/5 z działkami 7044, 2222/10, 2222/4, 2243/2, 2223.

Od godziny 1100 – granice działki 2252/2 z działkami 2251/2, 2240, 2239, 2253/2.

 

POUCZENIE

                Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez swoich pisemnie upoważnionych przedstawicieli. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

W toku czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół. Jeżeli dane dotyczące przebiegu granic znajdujące się w dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie. Ustalenie przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenie woli osób, które stawiły się w określonym w zawiadomieniu miejscu i terminie.

                Informuję, że nieusprawiedliwione niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1990).

Z poważaniem

mgr inż. Łukasz Barnaś

Otrzymują:

Właściciele i władający działką: 2223 obr. Skawa

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Łukasz Barnaś - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
29.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
29.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 24.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Łukasz Barnaś - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
29.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
29.07.2022