Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 01.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 01.10.2021r.

data wystawienia: 24.08.2021
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

NIP: 735-245-33-42, REGON:369883522

 

 

Raba Wyżna, dnia 23.08.2021 r.

 

GK.6640.1427.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic
nieruchomości podlegających podziałowi

 

Zawiadamia się zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663), że w dniu   01 października 2021r. o godz 10.00 w miejscowości Skawa zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi tj. dz. ewid. nr 2385 z nieruchomościami sąsiednimi, tj. dz. ew.: 7047/2, 2381,2383, 2384, 2361/4, 2400, 2401, 2399, 7046/2, 2398/2, 2397, 2394, 2393/2, 2392/2.

W/w działki ewidencyjne należą w operacie ewidencji gruntów do jednostki ewid. 121111_2, Raba Wyżna, obręb 0008, Skawa.

 

Otrzymują właściciele:

 

  1. dz. ew. 2384, 2385, 2392/2, 2361/4, 2381, 2383.
  2. dz. ew. 2394, 2393/2.
  3. dz. ew. 2397, 2398/2.
  4. dz. ew. 2399, 2400, 2401, 2361/4, 2381, 2383.
  5. dz. ew. 7047/2, 7046/2.
  6. dz. ew. 2361/4, 2381, 2383.
  7. a/a

 Informacja:

W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania: 1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, 2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. W przypadku stwierdzenia niezgodności powyższych danych, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje sie w wyniku badania księgi wieczystej, oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości. (§ 6 ust. 1 i 2 RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości – Dz.U. Nr 268, poz.2663)

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic (art. 32  ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – pr. geod. i kartograf. Dz.U. Nr 30 poz.163 z późn. zm.)

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Mirosław Bachula - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
24.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Skawa w dniu 01.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Mirosław Bachula - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
24.08.2021