Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 23.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 23.07.2022 r.

data wystawienia: 27.06.2022
status: zamknięte

ForSIT Józef Maślanka                                   

30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/9

tel. +48 605952554

e-mail forsit@poczta.onet.pl

Kraków, dn. 27.06.2022 r.

 

ID pracy: GK.6640.3938.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu pod nr GK.6640.3938.2022,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23 lipca 2022 r. (sobota) o godz. 10:00 na działce ewidencyjnej nr 7333/7 (współrzędne GPS - 49.525045 N, 19.740381 E) położonej w Podwilku, w gminie Jabłonka (121105_2), obręb Podwilk (nr 5), nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki  ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7333/7 z działkami sąsiednimi nr: 7332/4, 7332/8, 7333/11, 7334/9 i 7339/1. Ustaleniem objęty zostanie punkt należący również do działki 7335/3. Lokalizacja miejsca rozpoczęcia czynności przedstawiona została na załączonej mapie. W przypadku trudności w lokalizacji przedmiotowej działki zapraszam 23 lipca 2022 r. na godzinę 9:15 na zebranie przy budynku oznaczonym numerem adresowym Podwilk 438a i wspólne udanie się na teren ww. działki. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach.

 

 

                                                                        dr inż. Józef Maślanka (podpisano elektronicznie)

 Nr uprawnień zawodowych  17643

 

POUCZENIE

  • Udział w czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
  • Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
  • Zgodnie z §32 ust. 5 ww. Rozporządzenia nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.
  • Osoby deklarujące swój udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie ich tożsamości.
  • W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach są uprawnione wszystkie osoby.
  • Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
  • W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Maślanka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 23.07.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Maślanka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.06.2022