Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podszkle w dniu 24.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podszkle w dniu 24.08.2022 r.

data wystawienia: 13.07.2022
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

Piekielnik, dnia 13.07.2022 r.

 

GK.6640.4105.2022

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Podszkle, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 3553, 3555, 3556, 3557 z dz. 3545, 3551, 3552/3, 3554/1, 3554/2, 3558, 3559, 3564, 3598, 6171 zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021 r.);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 24.08.2022r. (środa) o godz. 10:00 w Podszklu.

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

 

 1. Właściciel dz. ewid. nr 3553
 2. Właściciel dz. ewid. nr 3555
 3. Właściciel dz. ewid. nr 3556
 4. Właściciel dz. ewid. nr 3557
 5. Właściciel dz. ewid. nr 3545
 6. Właściciel dz. ewid. nr 3551
 7. Właściciel dz. ewid. nr 3552/3
 8. Właściciel dz. ewid. nr 3554/1
 9. Właściciel dz. ewid. nr 3554/2
 10. Właściciel dz. ewid. nr 3558
 11. Właściciel dz. ewid. nr 3559
 12. Właściciel dz. ewid. nr 3564
 13. Właściciel dz. ewid. nr 3598
 14. Właściciel dz. ewid. nr 6171

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podszkle w dniu 24.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.07.2022